Slovenský výrobok - podržme sa navzájom

Slovenská republika sa v priebehu desaťročia stala krajinou, ktorá nie je schopná plne zabezpečiť svoju potravinovú sebestačnosť. Viac ako 50 % potravinárskych produktov nachádzajúcich sa v obchodoch je dovezených zo zahraničia. Kampaň pre podporu slovenských výrobcov vznikla, aby sa zlepšila táto situácia a aby si spotrebitelia začali viac všímať a kupovať domáce výrobky. Kúpou slovenského produktu je podporená domáca ekonomika. Slovenským výrobcom sa prostredníctvom tejto kampane naskytla príležitosť bezplatného používania loga „Slovenský výrobok – podržme sa navzájom“.

Táto kampaň je pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a Cerfifikačnej spoločnosti ELBACERT, a. s.. 
 
 

Podmienky použitia loga „Slovenský výrobok“ 

 
Logo „Slovenský výrobok“ vzniklo za účelom pomáhať podnikateľom, spotrebiteľom a výrobcom ako i ostatným záujmovým skupinám identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú a sú vyrobené na území Slovenskej republiky. 
1. Podmienky použitia 
Používanie loga „Slovenský výrobok“ umožňuje: 
  • Preukázať svoj záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a jednotnej sociálnej zodpovednosti. 
  • Osloviť zákazníkov a spotrebiteľov, ktorí sú orientovaní na spotrebu výrobkov vyrobených na Slovensku. 
  • Pomôcť zvyšovať povedomie a dopyt po výrobkoch pochádzajúcich zo Slovenska. 
  • Zvýrazniť záujem o trvalo udržateľný dopyt a predaj slovenských výrobkov. 
  • Logo slovenský výrobok je určený na označovanie výrobkov vyrobených slovenskými výrobcami. 
  • Platí pre všetky odvetvia priemyslu, nielen pre potravinársky sektor. 
  • Slúži na zviditeľnenie a marketingovú podporu slovenských výrobkov na obchodných pultoch. 
  • Používanie loga je bezplatné. 
  • Je zakázané logo zneužiť, napr. použiť na výrobky vyrobené inými ako slovenskými výrobcami
 
Logo „Slovenský výrobok“ je oficiálny symbol, ktorým sa prezentujú výrobky vyrobené na Slovensku, slovenskými výrobcami. 
Logo sa nesmie používať v situáciách, ktoré by poškodzovali, alebo znevažovali dobré meno Slovenských výrobkov . Použitie loga nesmie byť zavádzajúce. 
Logo „Slovenský výrobok“ môžu používať výhradne slovenský výrobcovia na výrobky vyrobené na Slovensku. 
 
2. Vyhotovenie a reprodukcia loga 
Rozmerové proporcie loga „Slovenský výrobok“ sa môžu ľubovoľne meniť. Usporiadanie farieb farebného vyhotovenia loga „Slovenský výrobok“ je záväzné. Logo sa musí reprodukovať výhradne v takej podobe, ako je uvedené v prílohe. Prípustné sú iba také druhy reprodukcie, ktoré spoľahlivo zabezpečujú predpísaný tvar a farebnosť. Je zakázané logo „Slovenský výrobok“ akýmkoľvek spôsobom deformovať. 
 
3. Súhlas s podmienkami použitia loga
Súhlas s podmienkami použitia loga potvrďte formou zaslania mailovej správy na ssk@ssk.sk, alebo serf@serf.sk s predmetom správy „súhlasím s podmienkami použitia loga“, uvedením názvu spoločnosti a uvedením spôsobu použitia loga ( na výrobkoch, webových stránkach a pod. )