Značka kvality SK

 

Značka kvality SK je vlastníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Do užívania bola zaradená v roku 2004. EÚ. Hlavnou prioritou tohto programu od samého začiatku bolo zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.Logo Značky kvality SK  v súčasnosti označuje viac ako 600 slovenských výrobkov od 85 výrobcom kvalitných slovenských potravín, pričom zlatým logom Značky kvality SK GOLD sa aktuálne pýši už 45 výrobcov, ktorých výrobky svojou kvalitou prevyšujú im podobné výrobky na našom trhu.Dlhodobá situácia na slovenskom trhu mala za následok prehodnotenie Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín a podnietila zmeny v systéme posudzovania a udeľovania Značky kvality SK tak, aby boli vo vyššej miere podporení domáci producenti a zároveň sa tak pomohlo spotrebiteľom, ktorí sa ťažšie orientujú v potravinách, ktoré sú dostupné v našich obchodoch.

 

Tu si môžete pozrieť aktuálnych držiteľov Znašky kvality SK a aktuálnych držiteľov Značky kvality SK Gold:

zkskjanuar.rtf (179882)

zkskgoldja.rtf (201283)

Ak sa chcete dozvedieť viac o Značke kvality SK, navštívte ich stránku: 

www.znackakvality.sk/