Kvalita z našich regiónov

 
Občianske združenie Kvalita z našich regiónov vzniklo z potreby zapojiť občana do hnutia, ktoré vyvolá celospoločenské nadšenie a potrebu 
pristupovať zodpovedne ku každodenným nákupom. Cieľom združenia je transparentnosť a upevnenie synergie vzájomného snaženia všetkých 
účastníkov trhu v spoločnom úsilí budovania občianskeho prístupu ku veciam verejným. Členom môže byt právnická osoba a fyzická osoba po dosiahnutí plnoletosti. Členstvo je bezplatné, každý člen má práva a povinnosti, ktoré sú zakotvené v stanovách OZ. 
 

Partneri projektu 

Záštita: 
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Združenie miest a obcí Slovenska 
 
Gestor: 
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR 
 
Generálni partneri: 
COOP Jednota Slovensko, Kaufland Slovenská republika, TESCO Stores SR, 
Harmony, Liptov, Novofruct, Slovenské pramene a žriedla, St. Nicolaus – trade, Zeleninárska 
 
Partneri: 
Agrárna komora Slovenska , A SMS, GfK Slovakia 
 
Mediálni partneri: 
Azet, INSTORE, Jemné Melódie, FUN rádio, RegionPress, TV Markíza, 
RegionPress, RTVS, TASR, Tovar&Predaj 
 
Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte Kvalita z našich regiónov, navštívte internetovú stránku: www.kvalitaznasichregionov.sk/
alebo stránku Zväzu obchodu a cestovného ruchu: www.biznis.sk/