TRNAVSKÝ KRAJ

Názov

Predmet činnosti

Adresa

Bližšie informácie

Pekáreň Lipót,

s. r. o

Výroba pekárskych výrobkov

Krajná cesta 783

930 39, Zlaté Klasy

sekretariat@lipotipekseg.sk

031 5501 853

 

Bistro Royal – Pavol Egri

Výroba a predaj pekárenských výrobkov

Nová Ves 2226 92901 Dunajská streda

epali03@mail.t-com.sk

0911 442 897

 

Eri,

s. r. o.

Výroba a distribúcia: jemné a trvanlivé pečivo a cukrárske výrobky.

Lesná 4

908 51 Holíč

www.eri-sro.sk

eri@eri-sro.sk

034 6647 371

 

Pekáreň Takáč

a syn, s. r. o.

Pekárenská činnosť. Výroba a predaj chleba a pečiva.

Koniarekova 3 917 01 Trnava

takacasyn@palmsoft.sk

033 5504 368

 

Bratpek

Pekáreň. Výroba pekárenských produktov – chlieb, rôzne druhy pečiva.

Nám. sv. Michala 27

920 03 Hlohovec

033 7347 183

 

Talianska pekáreň DS,

s. r. o.

Prevádzkovanie pekárne. Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Športová 32

929 01 Dunajská Streda

031 5521 019

 

 

Pekáreň Salát

Prevádzkovanie pekárne. Pečenie pekárenských produktov, predaj.

Veľké Blahovo 151

930 01 Veľké Blahovo

031 5529 669

 

 

Fa Emont

Pekáreň. Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Kvetoslavov 298, 930 41 Kvetoslavov

https://www.pekaren.eu

pekaren@pekaren.eu

031 5625 086

 

Šimek Vladimír

Pekárenská výroba. Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Radlinského 979

908 01 Kúty

034 6597 756

 

Mini Pekáreň – Topek

Pekárenská výroba. Produkcia rôznych pekárskych výrobkov.

Topoľnica 18

031 7811 474

 

Pekáreň Sekule

Pekárenská výroba. Výroba pekárenských produktov – chlieb, rôzne druhy pečiva.

Sekule 448

908 80 Sekule

034 7770 182

 

 

Minipek

Pekáreň. Výroba chleba a pečiva, predaj.

Komárňanská 1

932 01 Veľký Meder

031 5530 442

 

Pekaris

Pekárenská činnosť. Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Mostová 113

925 07 Mostová

031 7848 126

 

Luveto – Pekáreň

Pekáreň. Pečenie pekárenských produktov, predaj.

Ružindol 196, 919 61 Ružindol

033 5549 182

Pekáreň Lagúna

Výroba, predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov. Chlieb, jemné pečivo, trvanlivé čajové pečivo.

Jazerná 1360

925 22 Veľké Úľany

pekarenlaguna@zoznam.sk

0911 568 572

 

Bugárová Kristína

Pekáreň. Výroba pekárenských produktov – chlieb, rôzne druhy pečiva.

Trhová Hradská 606

930 13 Trhová Hradská

031 5581 594

 

 

Pekáreň – Emil Prítrský

Pekárenské služby. Výroba chleba a pečiva, predaj.

Nám. 1. mája 16/98

922 05 Chtelnica

033 7730 611

 

Hervayová Ildikó, Mgr.

Výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Kostolná Gala 4

930 34 Holice

031 5545 180

 

Pekáreň Jere

Pekárenské služby. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Trstice 1178

925 42 Trstice

031 7782 510

 

Fram

Výroba pekárenských výrobkov.

Šintava 194

925 51 Šintava

031 7893 009

 

Pekáreň KPK

Pekáreň - výroba pekárenských výrobkov

Trstín 194

919Trstín

033 5589 257

 

Danubia, a. s.

Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov.

Kračanská cesta 47

929 01 Dunajská Streda

https://www.danubia-as.sk/

sekretariat-danubia@mail.t-com.sk

031 5524 362

 

 

Gabdi

Výroba pekárenských výrobkov a polotovarov.

Veľké Blahovo 190

930 01 Veľké Blahovo

edmar.gabriela@gmail.com

031 5523 152

 

Pekáreň – Margita Ivánková

Výroba, predaj a rozvoz pekárenských výrobkov

Kollárová 346

908 48, Kopčany

 

pekarenkopcany@mail.t-com.sk

034 6681 216

 

Pekáreň Školuda

Výroba pekárenských výrobkov - chlieb, slané a sladké pečivo, parené výrobky, strúhanka.

Trstín 83

919 05 Trstín

www.pekarenskoluda.sk

033 5589 100

 

Čunčík Milan

Výroba a predaj pekárenských výrobkov

Družstevná 1

922 21              Moravany nad Váhom

pekarenmoravany@centrum.sk

033 7747 236

 

Enta,

s. r. o.

Výroba, predaj pekárenských výrobkov

Hlavná 1220

930 36 Horná Potôň

031 5543 344