PREŠOVSKÝ KRAJ

 

Názov

Predmet činnosti

Adresa

Bližšie informácie

 

 

ILaS Company,

 s. r. o.

Výroba a predaj čerstvých a trvanlivých pekárenských, cukrárenských a pečivových výrobkov.

Boženy Němcovej 1153 093 01 Vranov nad Topľov

www.ilas.sk

057 4881 591

 

Luspek, spol.

s r. o.

Výroba a predaj chleba a pekárenských výrobkov.

Námestie Sv. Mikuláša 5

064 01 Stará Ľubovňa

www.luspek.sk

luspek@stonline.sk

052 4324 687

 

Goraľ

Pekáreň Goraľ - výroba chleba, pečiva, pekárenských výrobkov, kukuričných chrumiek a cestovín.

Nová Ľubovňa 638

065 11 Nová Ľubovňa

www.pekarengoral.sk

pekarengoral@mail.t-com.sk

0903 381 449

 

Pekáreň Gros,

spol. s r. o.

Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Kamenná baňa 1309 060 01 Kežmarok

www.gros.sk

gros@gros.sk

052 4523 202

 

Probe

Pekáreň. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Osloboditeľov 170

067 83 Kamenica nad Cirochou

057 7793 101

 

Pekáreň Šariš

Prevádzkovanie pekárne. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Pekárenská 2

082 21 Veľký Šariš

051 7762 312

 

Bubnášová Magda

Pekárenská výroba. Produkcia rôznych pekárskych výrobkov.

Čulenova 11

066 01 Humenné

057 7723 464

 

Pekáreň – Anna Mižovová

Pekáreň. Výroba a predaj pečiva.

Zámutov 246, 094 15 Zámutov

057 4456 991

 

Pekáreň Bokša,

s. r. o.

Pekáreň. Výroba a predaj pečiva.

Bokšanská 1336/1

091 01 Stropkov

054 4706 391

 

Jurášek Róbert

Pekárenská výroba. Výroba chleba a pečiva, predaj.

Teriakovce 75

080 05 Teriakovce

051 7 51 614

 

Pekáreň Marionet

Pekárenská výroba. Výroba tyčiniek Marionetky.

Rodinná oblast 14

 093 02 Vranov nad Topľou

www.marionet.sk

marionet@marionet.sk

 

Slovnormal,

 s. r. o.

Pekárenské služby. Výroba pekárenských produktov – chlieb, rôzne druhy pečiva.

Areál PD

053 05 Granč-Petrovce

053 4596 418

 

Pekáreň Na Parii

Pekáreň. Výroba chleba a pečiva, predaj.

Nám. Sv. Mikuláša 18

064 01 Stará Ľubovňa

052 4322 537

 

Postap,

s. r. o.

Pekáreň. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Ondavské Matiašovce 89

 094 01 Ondavské Matiašovce

057 4458 175

 

Pekáreň – Juraj Maťas

Prevádzkovanie pekárne. Pečenie a predaj pekárenských výrobkov.

Šandal 99

091 01 Šandal

054 7428 566

 

Klaisk MR,

s. r. o.

Prevádzkovanie pekárne. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Hlavná 56

086 06 Malcov

054 4796 310

 

Pekáreň Betapan,

 s. r. o.

Pekárenská činnosť. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Sekčovská 85

 080 01 Prešov

051 7703 805

 

Velička,

spol. s r. o.

Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Tatranská 53

059 91 Veľký Slavkov

052 7796 177

 

Tatrapeko,

 a. s.

Produkcia pekárskych a cukrárenských výrobkov.

Hlavná 4

059 21 Svit

www.tatrapeko.sk

052 7877 122

 

Pekáreň pod Baštou

Pekárenská výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Námestie Slobody 76

083 01 Sabinov

051 4521 071

 

Pekáreň Hôrka

Prevádzkovanie pekárne. Výroba a predaj pečiva.

Hôrka 344

 059 12 Hôrka

www.pekarenhorka.sk

info@pekarenhorka.sk

 

052 7793 317

 

Manna – Ing. Peter Kačmár

Pekárenské služby.

Topoľová 1

082 01 Kapušany

www.pekaren-manna.sk

051 7941 173

 

Pekáreň Pod Brezou

Pekáreň. Produkcia rôznych pekárskych výrobkov.

Čsl. Armády 25

059 38 Štrba

052 7781 477

 

LK Tatry,

s. r. o.

Prevádzka pekárne. Výroba a predaj pečiva.

Jilemnického 414

059 52 Veľká Lomnica

0903 908 033

 

Pekáreň Migaľ

Maloobchodný a veľkoobchodný predaj pekárenských výrobkov.

Majerovce 10

 094 09 Majerovce

migal@migal.sk

057 4476 103

 

Pekáreň – Mirkovce, s. r. o.

Pekárenská výroba.

Mirkovce 89

082 06 Mirkovce

pekarenmirkovce@centrum.sk

051 7781 185

 

Pekáreň Ortek,

s. r. o.

Pekárenská výroba. Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Lidická 37

059 51 Poprad

052 7732 074

 

Pekáreň Ľuba

Pekárenská výroba.

Komenského 15

082 22 Šarišské Michaľany

pekarenluba@stonline.sk

 

Florida

Pekárenská činnosť. Produkcia rôznych pekárskych výrobkov.

Požiarnická 13

080 01 Prešov

051 7723 607

 

Pekáreň Slniečko

Výroba pekárenských produktov.

Michalská 18

060 01 Kežmarok

www.pekaren-slniecko.sk

slniecko@pekaren-slniecko.sk

0949 666 730

 

Tyval,

s. r. o.

Výroba slaného pečiva.

Sekčovská

080 01 Prešov

stefcikl@zoznam.sk

0907 311 466