KOŠICKÝ KRAJ

 

Názov

Predmet činnosti

Adresa

Bližšie informácie

Sandra,

s. r. o.

Pekárenská výroba

Cukrovarská 2

 07501 Trebišov

056 6797 150

0905499691

BFZ Trio,

s. r. o.

Produkcia a predaj pekárenských výrobkov.

Jovická 1

 048 01 Rožňava

www.bfztrio.sk

058 7325 503

Pekáreň Čingov Smižany

Pekáreň

Tatranská 126

 053 11 Smižany

www.pekarencingov.sk

tatkomiki@stonline.sk

053 4431 615

Pekáreň – Valéria Kurilová

Prevádzkovanie pekárne. Výroba chleba a pečiva, predaj.

Moldavská 438

 044 02 Turňa nad Bodvou

055 4666 567

Uni,

 spol. s r. o.

Pekárenská výroba

Bauerova 1

 040 11 Košice

www.uni.sk

uni@uni.sk

055 7896 621

Fiľko Martin

Pekárenská činnosť. Výroba chleba a pečiva, predaj.

Remetské Hámre 85

 072 41 Remetské Hámre

056 6595 200

Pekáreň – Ján Nagy

Pekárenské služby. Pečenie pekárenských produktov, predaj.

Svätá Mária 31

 076 35 Svätá Mária

056 6284 310

Damys,

s. r. o.

Výroba a predaj čerstvých pekárenských výrobkov.

Šafárikova 71

048 01 Rožňava

www.damys.sk

damys.pekaren@gmail.com

058 7558 461

A2 pekárne,

 s. r.o.

Pekárenská výroba. Pečenie pekárenských produktov, predaj.

Školská 5

450 01 Moldava nad Bodvou

055 4602 165

Pagiga,

s. r. o.

Prevádzkovanie pekárne. Pečenie pekárenských produktov, predaj.

Tepličská cesta

 052 01 Spišská Nová Ves

053 4297 788

Vipe – Ing. Peter Toronský

Pekárenské služby. Pečenie a predaj pekárenských výrobkov.

Košická Belá 232

 044 65 Košická Belá

055 6961 150

Goron,

 s. r. o.

Pekárenská výroba. Výroba a predaj pečiva.

Južná trieda 117

 040 01 Košice

055 6770 193

Tofako

 s. r. o.

Pekáreň. Pekárenská výroba. Pekárenské predajne. Chlieb, pečivo a pod.

Družstevná

078 01 Sečovce

www.tofako.sk

056 6782 657

Begey,

 s. r. o.

Pekárenská činnosť. Pečenie a predaj pekárenských výrobkov.

Kostolná 17

 053 61 Spišské Vlachy

053 4485 558

Pekáreň Palín

Prevádzkovanie pekárne. Produkcia rôznych pekárskych výrobkov.

Palín 142

 072 13 Palín

056 6497 310

Omni Market,

s. r. o.

Pekárenská činnosť. Výroba a predaj pekárenských výrobkov

Malá Ida 4

044 20 Malá Ida

055 6970 219

Cerea,

s. r. o.

Pekárenské služby. Produkcia rôznych pekárskych výrobkov.

Košické Oľšany 299

044 42 Košické Oľšany

055 6915 190

Kelpek

Výroba pekárenských výrobkov. Chlieb, pečivo, racionálne výrobky, strúhanka.

Čierne pole 36

 079 01 Veľké Kapušany

www.kelpek.sk

kelpek@kelpek.sk

056 6284 390

Pekáreň a obchod – Mikuláš Lubinský

Pekárenská výroba. Výroba a predaj pekárenských výrobkov

Ružová 678/15

076 31 Streda nad Bodrogom

056 6373 164

Gubek, Rožňavská pekáreň a cukráreň,

 s. r. o.

Výroba pečiva, perníkov a iných cukroviniek.

Jovická 613

049 51 Brzotín

058 7329 765

Pekáreň Valaliky,

s. r. o.

Pekárenská výroba.

Hlavná 37

 044 13 Valaliky

055 6941 708

Ajka – Alena Tirpáková

Celialandia - bezlepková pekáreň.

Bidovce 99

044 45 Bidovce

www.celialandia.sk

celialandiake@gmail.com

0918 494 044

TPS Košice

s. r. o.

Pekáreň. Výroba, predaj a distribúcia slaného a sladkého pečiva, parených knedlí, plnených buchtičiek a iného sortimentu.

Dominikánske námestie 8

040 01 Košice

www.pirozkaren.sk

tpskosice@centrum.sk

0905 465 673

Elpromar,

s. r. o.

Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Požiarnická 6

 040 01 Košice

055 7287 121

Z-Klas,

spol. s r. o.

Pekáreň. Výroba, predaj a distribúcia chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Hviezdoslavova 20

 052 01 Spišská Nová Ves

klassnv@stonline.sk

053 4410 863

Medipek,

s. r. o.

Pekárenská výroba.

Boľská 150, 077 01 Kráľovský Chlmec

medipek@dornet.sk

566 323 511

Ing. Štefan Cily

Pekárenská výroba. Pečenie chleba, pečiva a iných pekárenských výrobkov.

Športová 259, 076 15 Veľaty

056 6700 584

MPC Cessi,

a. s.

Pekáreň s cukrárňou. Cestovináreň. Mlyn.

Mlynská 22

052 01 Spišská Nová Ves

hwww.cessi.sk

obchod@mpc.sk

053 4182 222

Elpropek

spol. s r. o.

Výroba a predaj pekárenských výrobkov.

Svinica 67

044 45 Svinica

www.elpropek.sk

lfedorko@elpropek.sk

055 7287 988

Vamex,

 a. s.

Výroba a predaj čerstvých pekárenských produktov.

Lubina 1

040 12 Košice

www.vamex.sk

sekretariat@vamex.sk

055 7836 011